Call : 0907-111-246 Đăng Ký  l  Biểu Giá
Thông Tin Tra Cứu Thủ Tục Hành Chính
CÔNG VIỆC:Thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết xây dựng
CƠ QUAN THỰC HIỆN: SỞ XÂY DỰNG
  * Địa chỉ : 106 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng
- Điện thoại : (84.511) 822014
- Fax : (84.511) 828587
CƠ SỞ PHÁP LÝ: - Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.
- Quyết định số 65/2003/QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 2003 và Quyết định số 171/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố.
- Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng.
- Quyết định số 5305/QĐ-UB ngày 01 tháng 7 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thu và sử dụng tiền thu để chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng.
THỦ TỤC: * Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2.000:
Hồ sơ được làm thành 09 bộ, bao gồm:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.
- Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất tỉ lệ 1/10.000 - 1/25.000.
- Các bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng; tỉ lệ 1/2.000.
- Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỉ lệ 1/2.000.
- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; tỉ lệ 1/2.000.
- Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; tỉ lệ 1/2.000.
- Các bản đồ chỉ giới đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật xây dựng; tỉ lệ 1/2.000.
- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật; tỉ lệ 1/2.000.
- Lập mô hình; tỉ lệ 1/2.000 hoặc tỉ lệ thích hợp.
- Các báo cáo tổng hợp thuyết minh đồ án,
- Các văn bản pháp lý liên quan.
* Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500:
Hồ sơ được làm thành 09 bộ, bao gồm:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.
- Các bản đồ được quy định như đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2.000, nhưng được thể hiện đến từng công trình theo tỉ lệ 1/500.
- Các bản vẽ thiết kế đô thị gồm:
+ Bản vẽ mặt bằng, khai triển mặt đứng theo các tuyến phố; tỉ lệ 1/500.
+ Bản vẽ các mặt cắt quan trọng trên các tuyến phố; tỉ lệ 1/500.
+ Thuyết minh đồ án.
+ Quy định về kiến trúc cảnh quan của đồ án.
- Lập mô hình tỉ lệ 1/500.
- Các báo cáo tổng hợp thuyết minh đồ án.
- Các văn bản pháp lý có liên quan.
* Đối với đồ án quy hoạch có yêu cầu về tiến độ của UBND thành phố:
Thành phần hồ sơ tối thiểu phải có các loại sau đây và được lập tành 09 bộ:
- Bản đồ vị trí giới hạn nghiên cứu có liên quan đến các dự án quy hoạch kế cận tỉ lệ 1/2.000 - 1/10.000.
- Bản đồ địa hình tỉ lệ phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch do đơn vị khảo sát có tư cách pháp nhân lập theo hệ tọa độ và cao độ của Nhà nước quy định.
- Bản vẽ tổng mặt bằng có thể hiện hiện trạng của khu vực và hệ thống định vị tọa độ, cao độ nhà nước và các kích thước định vị cần thiết.
- Bản vẽ kỹ thuật về giao thông, cấp điện, thoát nước, cốt nền thiết kế ở các điểm giao lộ và các điểm quan trọng khác.
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp của đồ án quy hoạch; trong đó nêu rõ việc nhận xét, đánh giá hiệu quả đầu tư và phương án tái định cư. Đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch phải nêu rõ lý do và nội dung điều chỉnh quy hoạch, so sánh ưu khuyết điểm với quy hoạch đã được duyệt trước đó và mức độ thiệt hại (nếu có) đối với những hạng mục đã đầu tư do điều chỉnh quy hoạch.
- Điều lệ quản lý quy hoạch.
- 02 đĩa mềm ghi đầy đủ các nội dung của đồ án.
- Các thành phần hồ sơ còn lại theo quy định phải bổ sung trong quá trình lập dự án đầu tư.
THỜI GIAN:30 ngày làm việc
(Đối với việc thẩm định đồ án quy hoạch vùng 20 ngày thì thời gian nghiên cứu hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan, thời gian trình UBND thành phố rút ngắn cho phù hợp)
LỆ PHÍ: Lệ phí của lĩnh vực thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch được thực hiện theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng và Quyết định số 5305/QĐ-UB ngày 01 tháng 7 năm 2005 của UBND thành phố
Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng đô thị
Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch vùng
Thẩm định thiết kế cơ sở
Lĩnh vực xác nhận quy hoạch
Lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng
Chuyên Mục Quảng Cáo
MARTDOOR
Liên Hệ Quảng Cáo
Bưu Chính Viễn Thông
IVBANK
Liên Hệ Quảng Cáo
Nhân Tài Việt
Thông Tin Thị Trường

Giá Vàng
 
Ngoại Tệ
 
Các Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư
Đâu tư y tế
Đầu tư phát triển giáo dục
Đầu Tư Phát Triển Nông Nghiệp
Đầu Tư Cầu Đường , Đê Bao
Đầu Tư Tài Chính
Đầu Tư Công Nghệ Thông Tin
Đầu Tư Địa Ốc – Bất Động Sản
Đầu Tư Du Lịch
Thư Ngỏ Quy Chế Sơ Đồ
Phản Hồi In Tin Này Về Đầu Trang
Vietnam Trade l Sự Kiện l Tư Vấn Tiêu Dùngl Doanh Nghiệp Onlinel Hướng Dẫn Thủ Tục Hành Chính l Tuyển Dụngl Liên hệl
Bản Quyền © 2009 Trung Tâm Hỗ Trợ Thương Mại Trực Tuyến
Giấy Phép Số 110/GP-TTĐT Cục QL Phát Thanh,Truyền Hình & Thông Tin Điện Tử
14,995,018