Home / Công Nghệ / CEO Tim Cook: “Apple không cần là người đi tiên phong, Apple chỉ cần tạo ra những sản phẩm tốt nhất”

CEO Tim Cook: “Apple không cần là người đi tiên phong, Apple chỉ cần tạo ra những sản phẩm tốt nhất”

Trong chuyến đi tới Châu Âu, CEO Tim Cook thứ Apple hỉ có đơn nhát phỏng vấn hích cùng The Independent. Trọng bụng thứ nhát phỏng vấn nào chính là tiến đánh nghệ thực tại tăng cường, ARKit và cạc áp dụng thứ nó trong suốt hệ sinh thái iOS.

Tim Cook cho biết hệ sinh thái iOS và tiến đánh cầm phát triển ARKit có thể giúp mở mang cạc áp dụng thứ tiến đánh nghệ AR. Hệ sinh thái iOS giúp Apple có thể cạnh tranh cùng cạc đối thủ khác: “Các đối thủ còn bắt chước những gì chúng mình công, mà gia tộc chẳng có đặt chừng chừng chi như chúng mình”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Apple có đơn nướu cầm to do kiểm soát ắt phần rắn và phần mềm mỏng thứ iPhone: “Apple có đơn vị trí đặc biệt so cùng cạc đối thủ cạnh tranh, do chúng mình có thể kiểm soát trưởng phần rắn và phần mềm mỏng. Sự kiểm soát nào giúp phát triển những bòn bị và áp dụng hoàn hảo nhất. Trong khi đấy, cạc đối thủ khác rất khó đặt có thể công đặt điều nào”.

Nói tới tiến đánh nghệ AR, CEO Tim Cook khẳng định: “Nhờ có iPhone, ARKit sẽ tang vách nền móng AR to nhất. Nếu tiến đánh nghệ nào nằm trên đơn bòn bị khác, nó sẽ chẳng bao giờ có thì cơ tiếp cận cùng hơn 15 triệu người sử dụng trên rành cầu. Công nghệ thực tại tăng cường chính là niềm say mê tiếp theo thứ mình”.

Tuy nhiên, CEO Tim Cook cho biết Apple có chửa sẵn sàng đặt phát triển đơn chiếc kiếng AR.

“Công nghệ ngày nay có chửa đủ đặt có thể phát triển đơn chiếc kiếng AR hoàn hảo. Rất giàu tiến đánh nghệ nếu đặt tàng trữ hích hợp xung loanh quanh bòn bị nào, nó đã là đơn thách thức to. Apple sẽ chỉ ban bố những sản phẩm đủ chất lượng.

Chúng mình cũng chẳng cần nếu là người đi tiền phong, chúng mình chỉ cần là người tài nhất và hoẵng tới áp giải nghiệm nhẵn nhất cho người sử dụng. Với những tiến đánh nghệ mà cạc bạn có thể chộ bây giờ, rất khó đặt có thể tạo ra đơn chiếc kiếng AR có thể công bằng lòng người sử dụng”.

Có nhẽ cũng vì lý do nào mà Apple chẳng gấp ra mắt đơn chiếc kiếng AR, trong suốt khi cạc hãng smartphone khác còn chạy đua cùng những bòn bị độc lập tách rời khỏi smartphone. Apple chẳng cần là người đi tiền phong, Apple chỉ cần ra mắt những sản phẩm đặt nhất ra thì chấm hích thống nhất.

Tham khảo: 9to5mac

Comments

comments

Check Also

Review Biến 6S Plus Lên 2 Camera Thay Độ Vỏ Thành iPhone 8 Plus

” biến Vỏ iPhone 6s Plus Lên Thành iPhone 8 Plus ” – đó chính …