Home / Công Nghệ / Giám đốc thiết kế Apple: “Chúng tôi đã mất 5 năm thất bại để có thể tạo ra iPhone X”

Giám đốc thiết kế Apple: “Chúng tôi đã mất 5 năm thất bại để có thể tạo ra iPhone X”

Giám đốc bòn kế Jony Ive mức Apple lỡ có đơn nhát đáp phỏng vấn ra hôm của 6, ông hả san sẻ giàu cú chuyện hích bay đả việc bòn kế, cựu CEO Steve Jobs và trưởng quá trình tạo ra chiếc iPhone X vô cùng đặc biệt.

Jony Ive cho biết hàng ngũ bòn kế mức Apple hả nếu ccả đến 5 năm đặt tạo ra chiếc iPhone X, và đấy là đơn quá trình chật những thất bại. iPhone X có đơn bòn kế hoàn toàn dị biệt, cùng mùng ảnh chẳng viền, nút Home phẩy lý đặt loại bỏ, trưởngm biến khuôn mặt Face ID cầm cầm cho trưởngm biến vân tay Touch ID.

Giám đốc thiết kế Jony Ive của Apple.

Giám đốc bòn kế Jony Ive mức Apple.

Giám đốc bòn kế mức Apple cho biết: “Tôi muốn nhấn khoẻ rằng, chiếc iPhone X mà chúng mình mới ban bố vài ba bằng trước, những đả nghệ nào hả đặt chúng mình phát triển tự 5 năm trước. Chúng mình hả tạo ra rất giàu cựu mẫu ta và đa phần là thất bại”.

“Bạn nếu hiểu rằng đả nghệ có những khuynh hướng ảnh như chẳng thể lánh khỏi, chúng kiên cố sẽ xảy ra trong suốt mai sau và chúng mình đều biết những khuynh hướng đấy là gì. Nhưng cùng 99% thời kì, chúng mình hả thất bại. Hầu cả những gì đặt tạo ra đều chẳng thực thụ thỏa mãn. Nhưng chung cuộc chúng mình hả làm đặt”.

Trong nhát phỏng vấn, người dẫn chương trình David Remnick hả có đơn cú hỏi khéo bay khuynh hướng đả nghệ tiếp theo, mà qua đấy chúng ta có thể biết những sản phẩm sắp đến mức Apple sẽ có gì đột phá. Tuy nhiên, Jony Ive cũng rất cẩn thận và chẳng tiết lậu bất kỳ điều gì.

Ông chỉ nói bóng gió: “Có rất giàu nhịp đặt phát triển xung loanh quanh mùng ảnh trưởngm ứng. Bên ven đấy cũng có những đả nghệ mới đáng đặt ý như cạc con chip xử lý còn ngày đơn trở thành bé hơn và khoẻ hơn. Khả hay tâm tính và xử lý mức những bòn bị di động còn ngày đơn trở thành phi thường. Nếu đặt ngồi trò chuyện cùng cạc nhà bòn kế chip silicon trong suốt chừng 2 bây giờ cùng hầu ôi thôi, mình sẽ vô cùng hạnh phúc”.

Giám đốc bòn kế mức Apple còn muốn ám chỉ điều gì? Có nếu khuynh hướng đả nghệ tiếp theo sẽ tập hợp ra sức khoẻ xử lý mức những con chip và áp dụng ra những đả nghệ như thực tại ảo? Sau khuynh hướng bòn kế mùng ảnh chẳng viền sẽ là gì? Smartphone sẽ cầm cầm hoàn toàn những bộ máy tính đặt bàn kềnh càng? Có nhẽ chúng ta sẽ nếu chờ thêm đơn thời kì nữa đặt có cú đáp chính thi hài.

Tham khảo: Business Insider

Comments

comments

Check Also

Review Biến 6S Plus Lên 2 Camera Thay Độ Vỏ Thành iPhone 8 Plus

” biến Vỏ iPhone 6s Plus Lên Thành iPhone 8 Plus ” – đó chính …